Türklerde Totem Hayvanlar

TÜRKLERDE TOTEM HAYVANLAR

Türklerde Hangi Hayvanlar Özel Yere Sahiptir?

Tengrici Türkler, doğa güçleri ile duygusal bağlarını kuvvetli tutmak için diğer canlı varlıklar ile soyut bir işbirliği içinde olmuşlardır. Doğanın gücüne erişmek isteyen Türk; aracı olarak belli başlı hayvanları özel olarak seçmiş ve anlamlandırmıştır.

Kişinin ak ve kara olmak üzere hayvan totemleri vardır. Bu totemler, Gök, toprak ve su ile bağlantı kurmak için gereklidir. Oğuz boylarında da her bir boyun kendine ait bir ongunu bulunmaktaydı. Bu ongunlar özellikle savaşçı ongunlar idi, çünkü bu Oğuz boyları son bin yılı büyük savaş ve fetihler ile geçirdiler, bu serüvenlerinde agresif hayvan totemleri onların gücüne güç kattı.

Hangi Oğuz boyundan geldiğinizi bilmeniz, hangi hayvanın sizin toteminiz olduğunu bilmenizde faydalı olur. Ancak böyle bir bilginiz yok ise, dedelerinizden hangi hayvanın kendi aileniz için özel anlam ifade ettiğini öğrenmelisiniz.

Oğuz Boylarının Ongunları:

a. Şahin Kuşu - Günhan'ın Oğullarının Ongunu

Ongunu Şahin Olan Boylar:
* Kayı Boyu

* Kara Evli Boyu

* Alka Evli Boyu

* Bayat Boyu Bu boylardan birine mensupsanız, şahin sizin ongun yani totem hayvanınız olabilir. Ancak bunun yanı sıra kendinize bir de 'ak' totem belirleyebilirsiniz. Bu sizin doğa ile olan tecrübelerinizle belirlenir.


b. Kartal - Ay Han'ın Oğullarının Ongunu


Ongunu Kartal Olan Boylar

* Yazır Boyu

* Döğer Boyu

* Dodurga Boyu

* Yaparlı Boyu

c. Tavşancıl Kuşu - Yıldızhan'ın Oğullarının Ongunu

Ongunu Tavşancıl Kuşu Olan Boylar:

* Avşar Boyu

* Beğdili Boyu

* Kızık Boyu

* Kargın Boyu

d. Sungur - Gök Han'ın Oğullarının Ongunu

Ongunu Sungur Olan Boylar:

* Çepni Boyu

* Bayındır Boyu

* Çavuldur Boyu

* Peçenek Boyu
e. Uçkuş - Dağ Han'ın Oğullarının Ongunu

Ongunu Uçkuş Olan Boylar:

* Salur Boyu

* Eymir Boyu

* Alayuntlu Boyu

* Yüreğir Boyu

f. Çakır - Deniz Han'ın Oğullarının Ongunu

Ongunu Çakır kuşu olan Boylar:

* İğdir Boyu

* Büğdüz Boyu

* Yıva Boyu

* Kınık Boyu


Bir Totem Olarak Bozkurt

Altaylı kam Akay Kine Bozkurt hakkında şöyle söylemiştir: "Bozkurt totemi kara totemdir, agresif totemdir. Onu savaş zamanlarında korunmak için insanlar hep yanında taşımışlardır. Kurt bu konuda çok fazla ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda birinci totem kurttur. Bu konumundan ötürü Kurt akıllarda en çok kalmış olan totemdir. Türkiye'de de bu yüzden en çok akıllarda Bozkurt kalmıştır. Kurt, toprak ve suyun gücünden gelen bir şey, bu da bizim için çok önemlidir ve bizi kötü ruhlardan koruyan da kurt olmuştur ve kurdun vatanı yoktur, o her yerde vardır."

Kurt'un, Türk'ün zor zamanlarında Gök tarafından gönderilen bir rehber ve kurtarıcı olduğu inancı ve simgesi tüm Türklerin alt belleklerinde işlenmiş durumdadır. 

Türklerdeki mitolojik kurt, bir kurtarıcı rehber ve önder niteliğinde olduğu için, sürü halinde gezen kurtlardan elbette ki bahsedilmemektedir. Türk mitolojisi, Türk kültürü ve Türk dini inancı 'sürü olana' hiçbir zaman değer yüklememiştir. Kurt'un değerlisi yalguzaktır (yalnız kurt). Ağacın değerlisi de etrafı açık olan, görkemli, yalnız ağaçtır.

İnsanın Hayvanlarla Simgelenmiş 8 Enerji Kaynağı 


Karga ve kartal dışında insanın hayvanlarla simgelendirilmiş sekiz enerji kaynağı bulunmaktadır.

Kam (Şaman) Tedavilerinde ve kişinin hastalığının teşhis edilmesinde, vücudun bu 8 hayvan ile belirtilmiş bölümlerine özel yaklaşımda bulunulur. Vücudun her bir bölümü, belirtilen hayvan ile özdeşleştirilmiş olup bu bölgede meydana gelen rahatsızlık ile o hayvanın temsil ettiği ruh arasında ilişki kurulur. Bu, kamların bileceği türden bir tedavi ve teşhis yöntemidir. 

Türklerdeki hayvan totemi hakkında bilgi sağlaması amacıyla burada biz de bahsetmiş olmak istedik.

Yararlanılan Kaynaklar:
Nikolay Şodoyev - Altay Bilik
Günnur Yücekal Arpacı - Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri
Jean Paul Roux - Türklerin ve Moğolların Eski Dini
Fuzuli Bayat - Türk Şamanlığı

2 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.